ЕПИСКОП Т. Д. ДЖЕЙКС

Основател и старши пастор на „Потърс Хаус“

Епископ Т. Д. Джейкс е визионер, провокативен мислител и предприемач и служи като старши пастор в „Потърс Хаус“, световна хуманитарна организация и църква с 30 000 членове. Списание „Тайм“ го нарича „най-добрият проповедник на Америка“. Работата на Джейкс обхваща филми, телевизия, радио и книги, сред които е последният му бестселър, отличен от New York Times, Soar! Build Your Vision from the Ground Up, и последният му филм Faith Under Fire.