ГЛОБАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО

17 и 18 ноември 2023

София, ул. Осогово 86


Свежо, дейно и вдъхновяващо съдържание за лидерство от световен клас.

------WebKitFormBoundary64XjR8Ct4F14XNoJ Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0